Kurumsal Ağ Çözümleri

Kurumsal Ağ Çözümleri Nelerdir?

Kurum içi iletişimin adeta bel kemiği olan “Kurumsal Ağ” günümüzde işletmelerin organize olması ve çalışma verimliliği açısından hayati bir kavram halini aldı. Bu ağlar, bilgisayarların birbirlerine ve ilişkili olduğu çeşitli cihazlara bağlanmasını sağlar.

Kurumsal ağlar iletişim protokollerini azaltır, sistem ve cihaz birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırır, ayrıca dahili ve harici kurumsal veri yönetimini geliştirir. Peki kurumsal ağ nedir, kurumsal ağ güvenliği nasıl sağlanır? Ayrıca kurumsal ağ çözümleri için hangi adımlar atılmalıdır?

Bu kavram temelde ağın ya da network’ün fiziki, sanal ve lojik tasarımını ifade eder ve çeşitli yazılımların, donanımların ve protokollerin veri aktarımı sırasında birlikte nasıl çalıştıklarını karşılar. Bu noktada “Kurumsal Ağ Çözümleri” gündeme gelir. Çünkü her organizasyonun farklı bir yapısı, çalışma sistemi mevcuttur ve ihtiyaçları farklıdır. Dijital dönüşümün hız kesmeden yaşandığı çağımızda modern kurumlar akıllı ağ mimarisini, otomasyon ve tasarımı güçlendirmek için yazılım odaklı çözümlere daha fazla güveniyor.

Bu kapsamda kurumsal ağ operasyonel ihtiyaçlar veya departmanların gereksinimlerine bağlı olarak yerel ve geniş alan ağlarını (LAN/WAN) içerebilir. Bir kurumsal ağ, Windows ve Apple bilgisayarlar ve işletim sistemleri (OS), Unix sistemleri, ana bilgisayarlar ve akıllı telefonlar ve tabletler gibi ilgili cihazlar da dahil olmak üzere tüm sistemleri entegre edebilir. Sıkıca entegre edilmiş bir kurumsal ağ, farklı cihaz ve sistem iletişim protokollerini etkili bir şekilde birleştirir ve kullanım imkanı sağlar.

 

Kurumsal Ağ Çözümleri Nasıl Çalışır?

Kurumsal ağ sistemi bir alanda ortak ağ oluşturularak çalışır. Bir ofis ağı kurarken, ihtiyacınız olacak en önemli iki ekipman anahtar ve yönlendiricilerdir.

Anahtarlar, işletme ağındaki bilgisayarlar, yazıcılar ve sunucular da dahil olmak üzere tüm aygıtları birbirine bağlayarak kaynak paylaşımını kolaylaştırır. Anahtar sayesinde, bu bağlı nerede olduklarına bakılmaksızın bilgi paylaşabilir ve birbirleriyle konuşabilir. 

Yönlendiriciler ise çok daha büyük bir ağ oluşturmak için birden fazla anahtarı ve ilgili ağlarını bağlar. Bu ağlar tek bir konumda veya birden fazla konumda olabilir.  Yönlendirici, birden çok ağı birbirine bağlamanın yanı sıra, ağa bağlı cihazların ve birden çok kullanıcının İnternet’e erişmesine de izin verir.

Alt yapının sağlandığı her yerde kurumsal ağ devreye alınabilir. Kurumsal ağlar daha çok şirketlerin işine yaramaktadır öyle ki   kurumsal ağların şirketlerde verime ve hıza direkt etkisi vardır. Ve bu sisteme sahip olan firmalar, daha iyi çalışma ortamına sahiptirler. Ağ sistemi ile birlikte maliyetler önemli ölçüde azalmıştır.

 

Kurumsal Ağ Kullanım Alanları Nelerdir?

Kurumsal ağ, günümüzde akla gelebilecek her işletmede kullanılabilen bir çözümdür. Özellikle çalışan sayısının yüksek olduğu ve birbirine bağlanması gereken çok sayıda bilgisayarın olduğu işletmelerde kullanımı daha yoğundur. Zira bu ağ kurum içi departmanların ya da çalışma gruplarının iç iletişimini ve datalara erişimini sağlayarak birlikte uyum içinde çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

 

  • Kurumsal Ağ Çözümleri

Kurumsal ağ kurulumu yapılırken öncelikle şirketin ihtiyaçlarını doğru belirlemek gerekmektedir. Genel geçer görüşler doğrultusunda kurulacak ağ, şirketin ihtiyaçlarına uyum sağlamadığı zaman çöp halini alabilir. Ağ kurarken ofis alanı veya alanlarının fiziki özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Proje gruplarının yerleşimi, server veya yazıcı gibi ortak kullanılacak donanımların konumu dikkate alınmalıdır. Ayrıca ağ kurulurken güvenliği de sağlanmalıdır. Bütün kurulum unsurları göz önüne alındığında sistem titizlikle kurulmalıdır.

 

  • Kurumsal Ağ Güvenliği

Bir kurumsal ağ kurulurken organizasyonun yararlanacağı internet, intranet ve iç iletişimi sağlayacak diğer olanaklar ile ağa uzaktan erişim ya da kablosuz kullanım olanakları da değerlendirilmelidir. Ayrıca böyle bir ağ kurulumunda güvenlik açıkları da önlenmelidir. İş akışını kesintiye uğratabilecek, sistemi kesintiye uğratabilecek, kurum içi ağı felç edebilecek tehditlere karşı kurumsal ağlar önleyici tedbirler alınarak eş zamanlı uygulanabilen savunma sistemleriyle korunmalıdır.

Kurumsal ağların güvenliğini sağlamak aynı zamanda işletmelerin önemli bilgilerini ve datalarını kötü amaçla kullanmak isteyen kurum dışı kaynaklara karşı korur. Ağ güvenliğini sağlamak yazılım ve donanımın yanı sıra bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanır.

Sosyal Medyada Paylaş :

Buralarda Paylaş :